Phòng ngủ: 3 Pháp lý: Số hồng
Loại căn hộ: Phòng wc: 4
Tầng: 3 Tòa:
Dự án: ID JUNCTION
Trạng thái:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 3
Pháp lý: Số hồng
Loại căn hộ:
Phòng wc: 4
Tầng: 3
Tòa:
Dự án: ID JUNCTION
Trạng thái: