Phòng ngủ: 4 Pháp lý:
Loại căn hộ: Phòng wc: 4
Tầng: Tòa:
Dự án: ID JUNCTION
Trạng thái:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 4
Pháp lý:
Loại căn hộ:
Phòng wc: 4
Tầng:
Tòa:
Dự án: ID JUNCTION
Trạng thái: